เรื่องกาแฟล่าสุด

รู้จักระดับ และชนิดของกาแฟคั่ว

รู้จักระดับ และชนิดของกาแฟคั่ว      รู้จักระดับ แล Continue Reading

ลำดับขั้นของการคั่วเมล็ดกาแฟที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า

ลำดับขั้นของการคั่วเมล็ดกาแฟที่สามารถสังเกตได้ด้วย Continue Reading