สายพันธุ์มาราโกกิบ MARAGOGYPE

สายพันธ& Continue Reading

กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า (Arabica)

กาแฟสาย& Continue Reading

สายพันธุ์เกอิชา (GESHA OR GEISHA)

สายพันธ& Continue Reading

กาแฟอาราบิก้า

กาแฟอาร& Continue Reading

เมล็ดกาแฟ ดอยอ่างขาง

เมล็ดกา& Continue Reading