เรื่องกาแฟล่าสุด

ต้นทุนการปลูกกาแฟโรบัสต้า

ต้นทุนการปลูกกาแฟโรบัสต้า

ต้นทุนการปลูกกาแฟโรบัสต้า

 

            ต้องบอกว่ากาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าเป็นพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรทางภาคใต้ เพราะกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าจะเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในพื้นที่ต่ำ อุดมสมบูรณ์ มีความชุ่มชื้นในดินมาก แต่อย่างไรก็ตามการปลูกพืชแม้จะเติบโตได้ดีตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่ แต่ก็ต้องมีต้นทุนในการปลูกและดูแลรักษาเช่นกัน

            เช่นเดียวกับต้นทุนการปลูกกาแฟโรบัสต้า ที่จะต้องลงทุนในการปลูกตลอดจนการดูแลรักษา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่าต่อเม็ดเงินที่ลงทุนไป หากคำนวณตามหลักการพื้นฐานของการลงทุนด้านการเกษตรทั่วไป ปัจจัยหลักในการลงทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นได้แก่ ต้นทุนค่าปุ๋ยในการบำรุง ต้นทุนเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้า  เป็นต้นทุนการปลูกกาแฟโรบัสต้า ที่จำเป็นและสำคัญมากเพราะไม่สามารถใช้สิ่งอื่นทดแทนได้

            ต้นทุนในส่วนของเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าของกาแฟโรบัสต้า หากเป็นเมล็ดจะอยู่กิโลกรัมละ 200 – 350 บาท ผันแปรตามจำนวนที่ซื้อและแหล่งในการซื้อ เพราะยิ่งซื้อจำนวนมากจะได้ราคาถูกลงตามหลักของอุปสงค์และอุปทาน สำหรับต้นทุนพันธุ์ที่เป็นต้นกล้า ต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ 15 – 25 บาท แล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นกล้า และผันแปรตามจำนวนที่ลงทุน สมมติให้ที่ดิน 1 ไร่ สามารถปลูกต้นกาแฟได้ 180 ต้น เป็นการคาดคะเนเพื่อให้มีพื้นที่ในการแผ่ก้านและใบของต้นกาแฟ เท่ากับว่าต้นทุนการปลูกกาแฟโรบัสต้า ในส่วนของต้นกล้าจะอยู่ที่ 2,700 – 4,500 บาท

ต้นทุนการปลูกกาแฟโรบัสต้า

            ต้นทุนของการใช้ปุ๋ยบำรุงต้นกาแฟ ซึ่งปุ๋ยที่ดีต่อต้นกาแฟ ที่จะช่วยบำรุงให้ต้นไม้เติบโตได้สมบูรณ์ ลดความเสี่ยงเรื่องการติดโรคได้ ก็คือปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทปุ๋ยคอก ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ได้จากหมักของมูลสัตว์เพราะให้มูลสัตว์จะมีสารอาหารที่จำเป็นอยู่มากมาย จึงทำให้ปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยที่บำรุงรักษาต้นกาแฟได้เป็นอย่างดี เป็นอีกหนึ่งต้นทุนการปลูกกาแฟโรบัสต้า ที่จำเป็นต้องมีในการดูแลรักษา สำหรับราคาขายทั่วไปของปุ๋ยคอกจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 20 – 28 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของปุ๋ยคอกและแหล่งในการซื้อเช่นกัน หากคำนวณอย่างง่าย ให้ราคากลางอยู่ที่ 25 บาท พื้นที่ 1 ไร่ จะใช้ปุ๋ยประมาณ 80 กิโลกรัม ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 2,050 บาท ใส่ปุ๋ยในการบำรุงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง อยู่ที่ 4,100 บาท

            โดยรวมแล้วต้นทุนการปลูกกาแฟโรบัสต้า เฉพาะต้นทุนของปัจจัยหลักจะอยู่ที่ประมาณ 6,800 – 8,600 บาท ต่อพื้นที่ 1 ไร่ต่อปี โดยทั่วไปการปลูกกาแฟจะอยู่ที่ประมาณ 3 ปีเป็นต้นไป ซึ่งไม่เพียงเท่านั้น ต้นทุนการปลูกกาแฟโรบัสต้า จะมีในเรื่องของต้นทุนค่าแรงในการดูแลรักษา การตัดแต่งกิ่ง ต้นทุนในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้หากไม่ได้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งหมดเหล่านั้นล้วนเป็นต้นทุนการปลูกกาแฟโรบัสต้า ทั้งสิ้น ซึ่งอาจผันแปรไปตามสภาพแวดล้อมและฤดูกาลได้

           

 

 

easy craft coffee

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *